ugglan4.png
P Hus Ugglan

Ännu ett nytt projekt

Insta EL utför elinstallationer på P huset kv. Ugglan.

Beställare Gärahovs Bygg AB.

Byggherre Burlövs Bostäder AB

Byggstart våren 2019