Kna2969
Kna2969

Affärsidé

Vi ska driva entreprenader från tidigt läge i projekten så vi kan påverka och ta fram bästa tekniska och ekonomiska resultat för våra kunder.