malmoe-arena-tower-1.jpg

Parkfast väljer Insta EL

Malmö Arena Tower blir ett kontorshus med ny inlastning under tak och garage. Färdigställs slutet 2021.