kfc-faerdigt.jpg
Restaurang KFC, Beställare Fastec, Överlämnat april 2020

Referensprojekt Restaurang