axis-hemsidan.png
Nytt projekt till Skanska

Nytt projekt till Skanska

Vi har fått det stora förtroendet av Skanska Sverige AB att utföra El, data och säkerhet entreprenaden.

Kontorshuset Opera byggs vid Axis nuvarande kontor nära forskningsanläggningarna ESS och Max IV. Byggnaden blir sju våningar hög och omfattar drygt 27 000 kvadratmeter. Genom nybyggnationen kan företaget flytta sitt logistikcenter som i dag finns på annan plats i Lund, och dessutom få tillskott av nya kontorslokaler för att möta expansionsbehoven. Av företagets drygt 4 000 medarbetare arbetar cirka 2 700 i Lund.

Stor vikt läggs vid att skapa en trivsam arbetsmiljö och långsiktig hållbarhet. Bland annat ska grönytor och en solcellsanläggning anläggas på taket. Avsikten är att söka certifiering enligt Miljöbyggnad silver samt Miljöbyggnad guld avseende energi.

Byggnadsarbetet påbörjas efter sommaren med beräknat färdigställande till sommaren 2026.