harven-produktion-1.png
Kontorshus, Beställare Thage i Skåne AB, Överlämnat oktober 2020

Referensprojekt Kontor